تاکنون ١١٠ هزار دوز واکسن کرونا در اقلیم کوردستان تزریق شده‌اند

"بیش از ١٧٥ هزار نفر به شیوه آنلاین برای دریافت واکسن ثبت نام کرده‌اند"
امیدواری به کنترل گسترش کرونا از راه تزریق واکسن
امیدواری به کنترل گسترش کرونا از راه تزریق واکسن

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- سخنگوی وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، از ترزیق ١١٠ هزار دوز واکسن کرونا در اقلیم کوردستان خبر داد.

آسُ حَوِزی، سخنگوی وزارت بهداشت اقلیم کوردستان در باره توزیع واکسن کرونا در اقلیم کوردستان، به گزارشگر (کوردستان٢٤) گفت:" برای تامین واکسن به طور مداوم با مسئولان بهداشت عراق در ارتباط هستیم، تاکنون ١١٠ هزار دوز در اقلیم تزریق شده و بیش از ١٧٥ هزار نفر به شیوه آنلاین برای دریافت واکسن ثبت نام کرده‌اند".

سخنگوی وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، افزود؛ شهروندان به این نتیجه رسیده‌اند که دریافت واکسن تنها راه حل مقابله با کرونا است.

وی امیدوار شد که با تزریق واکسن بتوانند گسترش کرونا را کنترل کنند.

ب.ن