ایران روادید مسافران عراقی را به‌طور مشروط لغو کرد

دولت عراق هنوز بە طور رسمی بەاین خبر واکنش نشان نداده است
پایانه‌ی مرزی شلمچه
پایانه‌ی مرزی شلمچه

اربیل (کوردستان ۲۴)- معاون اول رییس‌جمهور ایران تصویب‌نامەی موضوع برقراری مقررات لغو روادید متقابل برای دارندگان گذرنامه‌های عادی بین دولت‌های ایران و عراق را ابلاغ کرد.

ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران به نقل از «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس‌جمهور ایران، مصوبه‌ی لغو روادید متقابل برای دارندگان گذرنامه‌های عادی بین دولت‌های ایران و عراق به‌شرط اقدام متقابل عراق را ابلاغ کرد.

هیئت دولت ایران هفته‌ی گذشته با صدور مجوز برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌ی عادی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق به‌شرط عمل متقابل از سوی عراق، موافقت کرد.

در نشست هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران که به ریاست «حسن روحانی»، اعضای دولت با صدور مجوز برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌ی عادی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق موافقت کردند.

هیئت دولت ایران به‌منظور تسهیل سفر زائران ایرانی به عراق به‌ویژه در ایام اربعین حسینی، برقراری مقررات لغو روادید ۴۵ روزه برای دارندگان گذرنامه‌ی عادی میان دولت‌های دو کشور به‌شرط عمل متقابل را به تصویب رساند.

دولت عراق هنوز بە طور رسمی بە این خبر واکنش نشان نداده است

/ا.م