قاتل خانواده کرد به سه بار اعدام محکوم شد

"مجرم در حین ارتکاب به سرقت اعضای خانواده را به قتل رسانده است"
اعضای خانواده کرد که در بغداد به قتل رسیدند
اعضای خانواده کرد که در بغداد به قتل رسیدند

اربیل (کردستان٢٤)- شورای عالی قضائی عراق، از صدور حکم سه بار اعدام برای قاتل خانواده کرد در بغداد خبر داد.

شورای عالی قضائی عراق، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، دادگاه کیفری عراق، قاتل خانواده کرد در بغداد را به سه بار اعدام محکوم کرد.

در اطلاعیه شورای عالی قضائی عراق آمده است که مجرم در حین ارتکاب به سرقت در منزل مقتولین، اعضای خانواده را نیز به قتل رسانده است.

مهدی حسن ناصر مطر که از سوی دادگاه کیفری عراق، مجرم شناخته شده و به سه بار اعدام محکوم شده است، به جرم خود اعتراف نموده و اظهار داشته که نقشه قتل را از پیش طراحی کرده است، پدر خانواده را تهدید کرده که در صورت پرداخت نکردن پول اقدام به قتل وی خواهد کرد و چون به خواست او تن نداده با ضربات چاقو وی را به قتل رسانده است و مادر و دختر خانواده را نیز در هنگام بازگشت به خانە به قتل رسانده است.

قاتل پس از ارتکاب به جرم، به اقلیم کردستان فرار کرد و در مدت ٢٤ ساعت از سوی نیروهای امنیتی اقلیم کردستان شناسایی و دستگیر شد و سپس به مقام‌های قضائی در بغداد تحویل داده شد.

خانواده کرد ساکن آپارتمانی در شهر بغداد بودند.

ب.ن