وزارت کشور ایران ابراهیم رئیسی را برنده‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ اعلام کرد

در این انتخابات ۳ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۸۷۰ رأی باطله بە صندوق‌ها ریخته شده است
ابراهیم رئیسی
ابراهیم رئیسی

اربیل (کردستان ۲۴)-  وزارت کشور ایران روز شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ابراهیم رئیسی را به‌عنوان پیروز سیزدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری ایران معرفی کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران در نشستی خبری، در مورد نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی را بە عنوان برنده‌ی انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.

وزیر کشور ایران گفت:، بیش از ۵۹ میلیون نفر واجد شرایط شرکت در این انتخابات بوده‌اند که از این تعداد ۲۸ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۴ نفر رأی داده‌اند. بر این اساس میزان مشارکت در این انتخابات ۴۸٫۸ درصد اعلام‌شده است.

رحمانی فضلی گفت: ابراهیم رئیسی با کسب ۱۷ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۴۵ رأی حائز بیشترین آرای این انتخابات را کسب کرده است.

در این انتخابات،  محسن رضایی با کسب ۳ میلیون و ۴۱۲ هزار و ۷۱۲ رأی در مقام دوم و عبدالناصر همتی با ۲ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۲۰۱ و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با ۹۹۹ هزار و ۷۱۸ رأی به ترتیب سوم و چهارم شدند.

وزارت کشور تعداد آرای باطله در این  دوره  انتخاباتی را ۳ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۸۷۰ رأی اعلام کرده است. بر این اساس میزان آرای باطله حدود ۱۲٫۸ درصد کل آرای اخذ در برگرفت است.

/ا.م