عارف رشدی: اگر نیروهای آمریکا بدون برنامه از عراق خارج شوند داعش دوباره نیرو می‌گیرد

"نیروهای آمریکا وظایفشان در عراق به پایان نرسیده و عراق به همکاری آنها نیاز دارد"
عارف رشدی، مشاور دفتر سیاسی پارت دمکرات کوردستان
عارف رشدی، مشاور دفتر سیاسی پارت دمکرات کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- مشاور دفتر سیاسی پارت دمکرات کوردستان، تاکید کرد که با خروج نیروهای آمریکا از عراق، داعش دوباره بروز خواهد کرد.

عارف رشدی، مشاور دفتر سیاسی پارت دمکرات کوردستان، با شرکت در گفتگوی خبری تلویزیون کوردستان٢٤، در باره مذاکرات راهبردی عراق – آمریکا، اظهار داشت:" در مذاکرات موضوع تنظیم روابط میان عراق و آمریکا پس از خروج نیروهای جنگاور آن کشور از عراق، بررسی خواهد شد، اما فکر می‌کنم که بخشی از نیروهای آمریکا بنا به ضرورت در عراق خواهند ماند، چرا که وظایفشان به پایان نرسیده و عراق به همکاری آنها نیاز دارد".

وی افزود که تلاش بر این است روابط میان عراق و آمریکا به زمینه همکاری نظامی محدود نشود و به دیگر زمینه‌ها نیز توسعه یابد.

مشاور دفتر سیاسی پارت دمکرات کوردستان، تصمیم مجلس نمایندگان عراق مبنی بر خروج نیروهای آمریکا از این کشور را یک تصمیم ناقص خواند، "چرا که کورد و سنی با آن موافق نبوده‌اند و تنها اکثریت شیعه خواستار آن بوده است".

رشدی یادآور شد که حضور نیروهای آمریکا در عراق بنا به درخواست دولت عراق بوده و با خروج آنها، داعش در بسیاری از شهرهای این کشور دوباره بروز پیدا کرده است. همچنین تاکید کرد:" اگر نیروهای آمریکا بدون برنامه از عراق خارج شوند داعش نیرو می‌گیرد".

با اشاره به اینکه داعش مسئولیت انفجار روز گذشته در شهرک صدر بغداد را به عهده گرفته است، افزایش تحرکات شبه نظامیان آن گروه در اطراف اقلیم کوردستان، مناطق سنی نشین عراق و محدوده بغداد را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد که دولت عراق به تنهایی نمی‌تواند با داعش مقابله کند.

اخیرا تحرکات تروریستی در بیشتر نقاط عراق افزایش یافته‌اند.

ب.ن