موسسه خیریه بارزانی به ٢٠ هزار خانواده نیازمند گوشت قربانی اهدا می‌کند

در ایام عید قربان
اهدای گوشت قربانی به ٢٠ هزار خانواده نیازمند از سوی موسسه خیریه بارزانی
اهدای گوشت قربانی به ٢٠ هزار خانواده نیازمند از سوی موسسه خیریه بارزانی

اربیل (کوردستان٢٤)- موسسه خیریه بارزانی در ایام عید قربان به بیست هزار خانواده نیازمند و آواره، گوشت قربانی اهدا می‌کند.

گزارشگر کوردستان٢٤ از سلیمانیه گزارش داد که موسسه خیریه بارزانی، در ایام عید قربان، با قربانی کردن ١٢ راس دام در شهر سلیمانیه، میان هزار خانواده نیازمند، گوشت قربانی توزیع کرد.

سروه صالح، عضو تیم توزیع در موسسه خیریه بارزانی، به کوردستان٢٤ گفت:" موسسه خیریه بارزانی هر سال در ایام عید قربان، اقدام به توزیع گوشت قربانی در میان فقرا و نیازمندان می‌کند، امسال نیز در سه محله فقیر نشین شهر سلیمانیه به هر خانوار دو کیلو گوشت قربانی اهدا کرده است".

موسسه خیریه بارزانی در شهر حلبچه نیز یک تن گوشت قربانی میان پانصد خانواده نیازمند و آوارگان توزیع کرد.

در استان اربیل نیز موسسه خیریه بارزانی در اردوگاه آوارگان بحرکه به ٩٥٠ خانواده آواره و نیازمند گوشت قربانی اهدا کرد، همچنین به ٢٩٠ خانواده آواره در اردوگاه هرشم گوشت قربانی اهدا شده است.

مدیر موسسه خیریه بارزانی، اعلام کرده است که این امر خیر در ایام عید ادامه خواهد داشت و ٢٠ هزار خانواده نیازمند را شامل می‌شود.

ب.ن