مدیریت آسایش اربیل خبر قتل عضو کمیته‌ی مرکزی حزب دمکرات کوردستان را تأیید کرد

جنازه‌ی موسی باباخانی برای انجام تحقیقات به پزشکی قانونی اربیل منتقل شده است

اربیل (کوردستان٢٤)- مدیریت پلیس امنیتی اربیل "آسایش" ساعتی پیش خبر قتل "موسی‌ باباخانی" عضو کمیته‌ی مرکزی حزب دمکرات کوردستان (حد‌ک) در یکی از هتل‌های اربیل را تأیید کرد.

در بیانیه‌ی آسایش اربیل آمده است:

امروز شنبه ١٦ مراد، از سوی مدیریت هتل "گل سلیمانی" در شهر اربیل از رویداد یک قتل در این هتل اطلاع یافتیم.

پس از حضور تیم‌های تحقیق مدیریت آسایش، هویت مقتول بە نام " موسی باباخانی"، عضو کمیته‌ی مرکزی حزب دمکرات کوردستان محرز گردید.

در ادامه‌ی بیانیه‌ی آسایش آمده است کە تحقیقات در مورد این جنایت آغاز شده و نتیجه‌ی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

لحظاتی پیش از انتشار بیانیه‌ی پلیس امنیتی اربیل، حزب دمکرات کوردستان (حدک) اعلام کرده‌ بود، موسی باباخانی، روز پنجشنبه ١٤ مرداد، توسط "دو تروریست" ربوده شده و جنازه‌ی او که آثار شنکجه‌ی زیاد بر آن دیده‌ می‌شود، بامداد امروز شنبه، در هتل "گولی‌ سلیمانی" در شهر اربیل پیدا شده است.

بر اساس بیانیه‌ی حزب دمکرات کوردستان، موسی باباخانی متولد سال ١٣٦١،  اهل کرمانشاه شرق کوردستان، در سن ١٨ سالگی بە صفوف حزب دمکرات پیوستە و در آخرین کنگره‌ی این حزب بە عضویت کمیته‌ی مرکزی انتخاب شده بود.

جنازه‌ی باباخانی برای انجام تحقیقات لازم بە پزشکی قانونی اربیل منتقل شده است.

/ا.م