چهار نفر در سید صادق بە اتهام دزدی و تهدید مردم دستگیر شدند

پلیس سید صادق این متهمان را در دو عملیات جداگانه دستگیر کرده است

اربیل (کوردستان۲۴)- مدیریت پلیس سلیمانیه روز دوشنبه اول شهریور ۱۴۰۰ اعلام کرد کە چهار نفر در شهر سید صادق بە اتهام دزدی و تهدید مردم از طریق اینترنت دستگیر شده‌اند.

بر اساس این گزارش، پلیس سید صادق در عملیاتی دو مرد را بە اتهام تهدید و اخاذی از مردم در شبکه‌های اجتماعی دستگیر کرده.

در ادامه‌ی این گزارش آمده است کە پلیس سید صادق در عملیاتی دیگر دو زن را بە اتهام دزدی دستگیر کرده و پرونده‌های هر چهار متهم بە مراجع ذیصلاح قضایی تحویل داده شده است.

/ا.م