پلیس اربیل بیش از ۶۰۰ قبضه سلاح کمری غیرمجاز را در اربیل کشف و ضبط کرد

حاملان این محموله نیز از سوی پلیس دستگیر و بە مراجع قانونی تحویل داده شدند

اربیل (کوردستان۲۴)- هوگر عزیز، سخنگوی پلیس اربیل روز چهارشنبه ۱۰ شهریور اعلام کرد کە نیروهای پلیس پایتخت اقلیم کوردستان ۶۲۸ قبضه اسلحه‌ی کمری غیرمجاز را در اربیل کشف و ضبط کردند.

سخنگوی پلیس اربیل در گفتگو با خبرنگاران گفت: نیروهای پلیس و شورای امنیت" آسایش" روز چهارشنبه ۶۲۸ قبضه اسلحه‌ی کمری ساخت ترکیه را کە بەطور غیرقانونی وارد اقلیم کوردستان شده‌اند، کشف و ضبط کردند.

سخنگوی پلیس اربیل گفت: گروهی کە این سلاح‌ها را وارد اقلیم کوردستان کرده بودند دستگیر گردیده و بر اساس قانون مجازات خواهند شد.

/ا.م