مسرور بارزانی: از اعلام منطقه سوران به عنوان واحد اداری مستقل خوشحال شدم

"با تبدیل شدن سوران به واحد اداری مستقل اقتصاد منطقه توسعه خواهد یافت"
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان در هنگام معرفی مسئول واحد اداری مستقل سوران
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان در هنگام معرفی مسئول واحد اداری مستقل سوران

اربیل (کوردستان٢٤)- نخست وزیر اقلیم کوردستان، تاکید کرد که منطقه سوران در طول تاریخ در راه احقاق حقوق مردم کوردستان فداکاری کرده است.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، با انتشار پیامی در حساب اینستاگرام خود، از تبدیل منطقه سوران به واحد اداری مستقل، ابراز خوشحالی کرد.

در پیام نخست وزیر اقلیم کوردستان آمده است:" منطقه سوران در طول تاریخ در راه احقاق حقوق مردم کوردستان فداکاری کرده است، به همین دلیل امروز از اعلام آن منطقه به عنوان واحد اداری مستقل خوشحال شدم و هلگورد نجیب به عنوان مسئول آن تعیین شد".

همچنین تاکید کرده است:" که با تبدیل شدن سوران به واحد اداری مستقل، بخش‌های اقتصاد و به ویژه گردشگری سوران توسعه خواهند یافت و برای ساکنان منطقه تسهیلات فراهم شده و روتین اداری کاهش می‌یابد".

امروز سه‌شنبه ٢٣ شهریور ١٤٠٠، با حضور مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان و برخی مقام‌های دولتی و نمایندگان جریان‌های سیاسی، طی مراسمی واحد اداری مستقل سوران اعلام شد.

ب.ن