هیئت وزارت پیشمرگ کوردستان در سمینار دانشگاه نشنال دیفنس آمریکا حضور یافت

"حضور هیئت وزارت پیشمرگ روابط ما با شرکای آمریکایی را تحکیم می‌کند"
نشست هیئت وزارت پیشمرگ و نمایندگی دولت اقلیم کوردستان در آمریکا
نشست هیئت وزارت پیشمرگ و نمایندگی دولت اقلیم کوردستان در آمریکا

اربیل (کوردستان٢٤)- نماینده دولت اقلیم کوردستان در آمریکا، حضور هیئت وزارت پیشمرگ کوردستان در سمینار دانشگاه نشنال دیفنس را موجب تحکیم روابط میان اقلیم کوردستان و آمریکا دانست.

بیان سامی عبدالرحمن، نماینده دولت اقلیم کوردستان در ایالات متحده آمریکا، درباره حضور هیئت اعزامی وزارت پیشمرگ کوردستان در سمینار دانشگاه نشنال دیفنس آمریکا، ضمن تاکید بر اهمیت آن، به کوردستان٢٤ گفت:" شرکت هیئت وزارت پیشمرگ کوردستان در این سمینار، روابط ما با شرکای آمریکایی را تحکیم می‌کند".

روز یکشنبه ٢١ شهریور ١٤٠٠، یک هئیت وزارت پیشمرگ کوردستان در چهارچوب نیروهای امنیتی عراق، با هدف شرکت در سمینار یک هفته‌ای دانشگاه نشنال دیفنس آمریکا وارد واشنگتن شدند.

این سمینار با حضور فرماندهان عالی رتبه در مرکز پژوهش‌های راهبردی خاور نزدیک و جنوب آسیا برگزار شد. این مرکز به موضوع توسعه همکاری‌های امنیتی میان آمریکا و کشورهای خاور نزدیک و جنوب آسیا می‌پردازد.

ب.ن