مسرور بارزانی با اختصاص مبلغ ٩٠٠ میلیون دینار به توسعه میراث فرهنگی اقلیم کوردستان موافقت کرد

"می‌خواهیم بخش عمده‌ای از میراث فرهنگی اقلیم کوردستان را به ثبت جهانی برسانیم"
قلعه خانزاد واقع در مسیر اربیل – شقلاوە
قلعه خانزاد واقع در مسیر اربیل – شقلاوە

اربیل (کوردستان٢٤)- وزیر شهرداری و گردشگری اقلیم کوردستان، از موافقت نخست وزیر اقلیم کوردستان با اختصاص بودجه مناسب به توسعه میراث فرهنگی اقلیم خبر داد.

ساسان عونی، وزیر شهرداری و گردشگری اقلیم کوردستان، با اشاره  به اینکه مدت ١٠ سال است به دلیل بحران‌های پی در پی، بودجه لازم به بخش میراث فرهنگی اقلیم کوردستان اختصاص نیافته است، اعلام کرد؛ مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، با اختصاص سالانه مبلغ ٩٠٠ میلیون دینار برای توسعه بخش میراث فرهنگی اقلیم کوردستان موافقت کرده است.

وی تاکید کرد؛ وزارت شهرداری و گردشگری اقلیم کوردستان در تلاش است که بخش عمده‌ای از میراث فرهنگی اقلیم کوردستان را به ثبت جهانی برساند.

وزیر شهرداری و گردشگری اقلیم کوردستان، اختصاص مبلغ مذکور را موجب احیای میراث فرهنگی اقلیم کوردستان دانست.

ب.ن