شبکه‌ی بهداشت اربیل از مردم خواست برای دریافت کارت هوشمند واکسن کرونا اقدام بکنند

دریافت کارت هوشمند واکسن کرونا کار سفرهای داخلی و خارجی را تسهیل می‌کند
نمونه‌ای از کارت‌های هوشمند  دریافت واکسن کرونا
نمونه‌ای از کارت‌های هوشمند دریافت واکسن کرونا

اربیل (کوردستان ۲۴) – شبکه‌ی بهداشت اربیل، روز شنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۰، از شهروندان واکسینه شده‌ی اقلیم کوردستان خواست تا از مراکز درمانی دیدن کرده و کارت‌های هوشمند تهیه کنند که سفرهای داخلی و خارجی را تسهیل می‌کند.

بزار موسی سرپرست بخش صدور کارت‌های هوشمند واکسیناسیون در اربیل، به کوردستان ۲۴ گفت: "شهروندان برای دریافت کارت هوشمند باید با در دست داشتن کپی گذرنامه و کارت واکسیناسیون، به مرکزی که دو دوز واکسن کورنا را در آن دریافت کرده‌اند مراجعه کنند.

"کارت هوشمند" مانند پاسپورتی است که به دارندگان آن اجازه می‌دهد تا ثابت کنند که دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

بزاز موسی خاطرنشان کرد: این کارت هوشمند در سطح جهانی شناخته‌شده است و دارای بارکدی است که شامل اطلاعات مربوط به فرد و تاریخ دریافت واکسن است . این کارت  "ظرف یک هفته پس از مراجعه بە مراکز بهداشتی تکمیل میشود.

سرپرست بخش صدور کارت‌های واکسیناسیون  همچنین گفت کە  "برای پیشگیر از ازدحام و تجمع، یک نفر از هر خانواده با درد است داشت مدارک موردنیاز، می‌تواند کارهای دریافت کارت هوشمند همه‌ی اعضای نزدیک خانواده انجام دهد.

/ا.م