کمک‌‌های پزشکی نیروهای ائتلاف میان تیپ‌های نیروی پیشمرگ کوردستان توزیع شدند

"هر گونه نیازمندی‌ پزشکی برای پیشمرگان تامین خواهد شد"
٨ تیپ‌ نیروی پیشمرگ کوردستان کمک پزشکی دریافت کردند
٨ تیپ‌ نیروی پیشمرگ کوردستان کمک پزشکی دریافت کردند

اربیل (کوردستان٢٤)- وزارت پیشمرگ اقلیم کوردستان، تاکید کرد که نیروهای ائتلاف با همکاری مدیریت امور پزشکی در وزارت پیشمرگ، هر گونه نیازمندی‌ پزشکی را برای پیشمرگان تامین خواهند کرد.

وزارت پیشمرگ اقلیم کوردستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مرحله اول کمک‌های پزشکی نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، میان ٨ تیپ‌ نیروی پیشمرگ کوردستان توزیع شد.

بر پایه اطلاعیه کمک‌ها از کیسه‌های امدادی حاوی وسایل و نیازمندی‌های اولیه برای استفاده در شرایط اضطراری، برانکار، کوله پشتی امداد و نجات تشکیل شده‌اند.

همچنین تاکید شده است که در هفته آینده همه تیپ‌های وزارت پیشمرگ کمک‌های پزشکی دریافت کرده و نیروهای ائتلاف با همکاری مدیریت امور پزشکی در وزارت پیشمرگ، هر گونه نیازمندی‌ پزشکی را برای پیشمرگان تامین خواهند کرد.

ب.ن