٢٩٣ نفر دیگر در اقلیم کوردستان به کرونا مبتلا شدند

شمار بهبود یافتگان ٣٥٨،٦٤٢ نفر اعلام شد
آزمایشگاه تشخیص کرونا در اقلیم کوردستان
آزمایشگاه تشخیص کرونا در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- با شناسایی ٢٩٣ مورد جدید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان، به ٣٧٢،١٢٥ نفر افزایش یافت و شمار بهبود یافتگان ٣٥٨،٦٤٢ نفر اعلام شد.

وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، در اطلاعیه‌ شماره ٦٣٤ خود، آمار ٢٤ ساعت گذشته‌ کرونا در اقلیم کوردستان را به شرح زیر اعلام کرد:

شمار مبتلایان: ٢٩٣ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٣١٥ نفر

شمار جانباختگان: ١٧ نفر

به این ترتیب، آمار تا کنونی کرونا در اقلیم کوردستان عبارت است از:

شمار مبتلایان: ٣٧٢،١٢٥ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٣٥٨،٦٤٢ نفر

شمار مبتلایان بستری شده: ٦،٧٠٩ نفر

شمار جانباختگان: ٦،٧٧٤ نفر

ب.ن