در باتمان کارزار جمع آوری امضا برای به رسمیت شناختن زبان کوردی آغاز شد

امضاهای جمع‌آوری شده به پارلمان ترکیه و سازمان ملل متحد ارایه می‌شوند
کارزار جمع آوری امضا برای به رسمیت شناختن زبان کوردی در باتمان
کارزار جمع آوری امضا برای به رسمیت شناختن زبان کوردی در باتمان

اربیل (کوردستان٢٤)- کارزار جمع آوری امضا برای به رسمیت شناختن زبان کوردی در ترکیه آغاز شد.

بنیاد زبان کوردی در شهر باتمان شمال کوردستان، کارزار جمع آوری امضا برای به رسمیت شناختن زبان کوردی از سوی دولت ترکیه را آغاز کرد.

این کارزار از روز گذشته ٢١ نوامبر سال میلادی جاری آغاز شده و تا ٢١ فوریه سال میلادی آینده، یعنی روز جهانی زبان مادری ادامه خواهد داشت.

کارزار جمع آوری امضا برای به رسمیت شناختن زبان کوردی از ٢١ فوریه سال جاری به صورت آنلاین در شهر دیاربکر شمال کوردستان آغاز شده است.

در اولین روز کارزار در شهر باتمان، ٤٠٠ امضا جمع‌آوری شده و اعلام شده است که کارزار تا جمع آوری یک میلیون امضا ادامه خواهد شد.

قرار است امضاهای جمع‌آوری شده از سوی بنیاد زبان کوردی به پارلمان ترکیه و سازمان ملل متحد ارایه شوند.

اخیرا در پارلمان ترکیه موضوع حق استفاده از زبان کوردی به مشاجره کشید و معاون رئیس پارلمان به منظور جلوگیری از ایجاد تشنج نشست را به پایان رساند.

ب.ن