کتاب تاریخی- سیاسی "دیپلماسی در شرق کوردستان" همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب سلیمانیە منتشر شد

دیپلماسی در شرق کوردستان رویدادها و تجارب گذشته در شرق کوردستان را با ابراز موضوع دیپلماسی مرور کرده است

اربیل (کوردستان ۲۴) - کتاب "دیپلماسی در شرق کوردستان" در سال‌های ۱۹۱۷- ۲۰۱۷، بیشتر به جنبه‌ی دیپلماسی جنبش‌ها و احزاب کورد از سال ۱۹۱۷ همزمان با انقلاب اکتبر روسیە و شعله‌ور شدن جنگ جهانی دوم تا سال ۲۰۱۷ میلادی می‌پردازد.

"ژیوار رسولی" نویسنده‌ی این کتاب ٥٩٢ صفحه‌ای فعالیت‌های ضمن ابراز تلاش‌های دیپلماتیک جریان‌های سیاسی شرق کوردستان (کوردستان ایران)  تاریخ فعالیت این احزاب و جریان‌ها با همدیگر و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی را با استناد بە منابع متعدد بە طور فشرده بە تصویر کشیده است.

"عزیز مامله" شخصیت سیاسی دهه‌های گذشتەی شرق کوردستان در مقدمەای بر کتاب "دیپلماسی در شرق کوردستان"، نوشته است: "مطالعه‌ی "دیپلماسی در شرق کوردستان" با مرور رویدادها و تجارب گذشته در شرق کوردستان این تجارب را برای در پیش گرفتن راهکار و راهبرد آینده روی هم انباشته است.

کتاب "دیپلماسی در شرق کوردستان، به اهتمام نویسنده در  "چاپخانه‌ی روژهلات" در اربیل بە چاپ رسیده و هم‌اکنون در نمایشگاه کتاب سلیمانیە و کتاب‌فروشی‌های اقلیم کوردستان در دسترس خوانندگان قرار دارد.

 

/ا.م