وزارت بهداشت عراق با تزریق دوز سوم واکسن کرونا به افراد واجد شرایط موافقت کرد

تزریق دوز سوم واکنس کرونا کارمندان وزارت بهداشت را هم شامل می‌شود

اربیل (کوردستان ۲۴)- وزارت بهداشت عراق روز ٩ آذرماه ۱۴۰۰، اعلام کرد بخشی هم‌وطنان واجد شرایط می‌توانند دوز سوم واکسن کرونا را دریافت بکنند.

بر طبق اعلام وزارت بهداشت افراد بالای ۶۰ سال، بیماران خاص و همچنین کارمندان وزارت بهداشت می‌توانند دوز سوم واکسن کرونا را دریافت بکنند.

چنانکه وزارت بهداشت گفته است، این واکسن باید موردپسند وزارت بهداشت باشد و کسانی که دوزهای قبلی واکسن را از هر نوعی دریافت کرده باشند برای بار سوم می‌توانند واکسن دیگری تزریق بکنند، اما نباید تزریق دوز سوم کمتر از ۶ ماه با تزریق دوز قبلی فاصله داشته باشد.

/ا.م