ارزش لیره‌ی ترکیه به ۱۱۰ دینار عراق کاهش یافت

ارزش یک دلار آمریکا با ۳۰ هزار و ۷۹۰ تومان ایران برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴) - بهای طلا و ارز دوشنبه۱۵ آذر ۱۴۰۰، در بازار اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا: ۱۴۸۰ دینار عراق

یک دلار ٣٠هزار و ۷۹۰ تومان

یک یورو: ۱۶۷۰دینار

یک پوند انگلیس: ۱۹۹۰ دینار

یک لیره‌ی ترک: ۱۱۰ دینار

هزار تومان ایران: ۵۰ دینار

یک دینار اردن: ۲۰۱۱ دینار عراق

بهای طلا در بازارهای کوردستان  دوشنبه۱۵ آذر به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴: ۴۲۴ هزار دینار

یک مثقال طلای عیار ۲۱: ۳۷۵ هزار دینار

یک مثقال طلای عیار ۱۸: ۳۱۸ هزار دینار

/ا.م