پرزیدنت بارزانی با منتخبان فدراسیون کوردهای دور از میهن دیدار کرد

کنگره‌ی فدراسیون‌کوردهای دور از میهن به مدت دو روز در پایتخت اقلیم کوردستان برگزار شد

اربیل (کوردستان ۲۴) - پرزیدنت بارزانی روز دوشنبه ۱۵آذر ۱۴۰۰ در اربیل با منتخبین فدراسیون کوردهای دور از میهن (دیاسپورا)  دیدار کرد.

پرزیدنت بارزانی در این دیدار برگزاری موفقیت‌آمیز کنگره‌ی فدراسیون کوردهای دور از میهن را به منتخبان این کنگره تبریک گفت و موفقیت آنان را در جهت هماهنگی و سازماندهی کوردهای خارج از میهن آرزو کرد. 

پرزیدنت بارزانی تصریح کرد کە موضوع میلت کوردها بر منافع شخصی و حزبی ارجحیت دارد و حزب تنها وسیله‌ای برای خدمت به هدفی والاتر است.

پرزیدنت بارزانی در ادامه‌ی این سخنان بر پیام صلح‌جویانه‌ی مردم کورد تأکید کرد و گفت باید کنفدراسیون کوردهای دور از میهن، ابزاری برای شناساندن ستم و نسل‌کشی علیه کوردها باشد.

پرزیدنت بارزانی، به تاریخ مبارزه‌ی آزادی‌خواهانه‌ی کوردستان و اراده‌ی ملت کورد در جهت حفظ هویت و مبارزه‌ی علیه ستمگری پرداخت و از کوردهای مقیم کشورهای دوردست قدردانی کرد کە همیشه در هر مراحل گوناگون حامی خواسته‌های برحق ملت خود بوده‌اند. 

کنگره‌ی فدراسیون کوردهای دور از میهن، (کورد‌های دیاسپورا) روزه‌های شنبه و یکشنبه ١٣ و ۱۴ آذرماه با شرکت نمایندگان کوردهای همه‌ی بخش‌های کوردستان در شهر اربیل برگزار شد.

/ا.م