یک کانتینر حامل بمب خوشه‌ای در بصره به سرقت رفت

"احتمال وقوع یک فاجعه انسانی بسیار است"
سرقت یک کانتینر حامل  بمب خوشه‌ای در بصره
سرقت یک کانتینر حامل بمب خوشه‌ای در بصره

اربیل (کوردستان٢٤)- فرماندار زبیر، از خطر انفجار یک کانتینر به سرقت رفته که حامل بمب خوشه‌ای است، هشدار داد.

عباس ماهر، فرماندار شهر زبیر در استان بصره، اعلام کرد که یک کانتینر حامل ١٠٠ بمب خوشه‌ای، از یک انبار مهمات به سرقت رفته است.

وی افزود که کانتینر حامل بمب‌های خوشه‌ای، از سوی افرادی به سرقت رفته که در کار خرید و فروش ضایعات آهن هستند و قصد فروش آن به عنوان آهن قراضه را دارند. همچنین تاکید کرد که سارقان از خطری که خود آنها و مردم را تهدید می‌کند بی اطلاع هستند.

فرماندار زبیر، هشدار داد که در صورت عدم نگهداری کانتینر در محلی امن، احتمال وقوع یک فاجعه انسانی بسیار است.

وی ضمن اینکه از تلاش نیروهای امنیتی برای یافتن کانتینر خبر داد، از مردم خواست که از نزدیک شدن به کانتینرهای مشکوک خودداری کنند و مشاهده هر گونه حالت مشکوک در این مورد را به نیروهای امنیتی گزارش دهند.

ب.ن