شورای امنیت اقلیم کوردستان (آسایش) از کشف و ضبط ۷۰ کیلوگرم ماده‌ی مخدر تریاک و هیروئین خبر داد

۴ شهروند "غنایی" در رابطه با این محموله‌ی قاچاق دستگیر و تحویل مراجع قضایی داده شده‌اند

اربیل (کوردستان ۲۴)- شورای آسایش اقلیم کوردستان روز شنبه ۲۰آذر ۱۴۰۰ در اطلاعیه‌ای از کشف و ضبط ۷۰ کیلوگرم ماده‌ی مخدر تریاک و هروئین در اقلیم کوردستان خبر داد.

بر طبق این گزارش ۴ شهروند اهل "غنا" در رابطه با این محموله‌ی قاچاق دستگیر گردیده و تحویل مراجع قضایی داده شده‌اند.

متن اطلاعیه‌ی پلیس آسایش اقلیم کوردستان به این شرح است:

نیروهای شورای آسایش اقلیم کوردستان پس از کسب اطلاعاتی از یک منبع موثق، ۷۰ کیلوگرم ماده‌ی مخدر تریاک و هروئین را کشف و ضبط کردند. این مواد از سوی یک گروه آفریقای وارد اقلیم کوردستان در قالب مواد خوراکی همچون "ارده‌ی کنجد، شیراز، پنیر، کشک، ریحان و آرد وارد شده است، اما با تلاش خستگی‌ناپذیر و نقشه‌ی منسجم نیروهای شورای آسایش اقلیم کوردستان کشف و ضبط گردید.

۴ نفر تبعه‌ی کشور آفریقایی غنا، در رابطه با این محموله‌ی قاچاق دستگیرشده و تحولی مراجع قضایی داده شده‌اند.

/ا.م