بالگرد نیروهای آمریکایی در شرق استان دیرزور سوریه سه نفر را با خود برد

این بالگرد در شهر بصیره‌ی شرق استان دیرزور فرود آمده است

اربیل (کوردستان ۲۴) - خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، روز دوشنبه ٢٢آذر ۱۴۰۰ گزارش کرد کە یک فروند بالگرد نیروهای آمریکایی در شرق استان دیرزور بر زمین شسته و چند نفر را باخود برده است.

بە گزارش سانا، هنگام فرود بالگرد آمریکای در محل درگیری روی داده و همچنین گشته شدن ۳ نفر اعلام گردیده است، اما خبر اخیر تاکنون از سوی مقامات رسمی تآیید نشده است.

در ادامه‌ی این گزارش آمده است، در پی فرود این بالگرد در شهر "بصیره" در شرق دیرزور سربازان بە سوی مردم، خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی تیراندازی کرده‌اند.

هفته‌ی گذشته نیز نیروهای آمریکایی در شهر "الشهیلی" استان دیرزور تعدادی را دستگیر کرده بودند.

/ا.م