نمایندگان دولت اقلیم کوردستان در کنگره بین‌المللی مبارزه با فساد شرکت کردند

در کنگره شرم الشیخ تاکید شد که مبارزه با فساد به کار مشترک و هماهنگی بین‌المللی نیاز دارد
حضور نمایندگان دولت اقلیم کوردستان در کنگره بین‌المللی مبارزه با فساد - مصر
حضور نمایندگان دولت اقلیم کوردستان در کنگره بین‌المللی مبارزه با فساد - مصر

اربیل (کوردستان٢٤)- نمایندگان دولت اقلیم کوردستان در کنگره بین‌المللی مبارزه با فساد که در شرم الشیخ مصر برگزار شد، حضور یافتند.

دفتر نمایندگی دولت اقلیم کوردستان در بغداد، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یک هیئت مشترک دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق، امروز دوشنبه ٢٢ آذر ١٤٠٠ در کنگره بین‌المللی مبارزه با فساد که در شرم الشیخ مصر برگزار شد، شرکت کردند.

بر پایه اطلاعیه، فارس عیسی، رئیس دفتر نمایندگی دولت اقلیم کوردستان در بغداد و دکتر احمد محمد انور، رئیس ستاد مبارزه با فساد در اقلیم کوردستان، به عنوان نمایندگان دولت اقلیم کوردستان در کنگره شرم الشیخ شرکت دارند.

در کنگره شرم الشیخ، نمایندگان بیش از ١٥٥ کشور جهان و شمار زیادی از سازمان‌های بین‌المللی ویژه مبارزه با فساد حضور دارند.

در این کنگره بین‌المللی مبارزه با فساد، تاکید شد که مبارزه با فساد به کار مشترک و ایجاد هماهنگی بین‌المللی نیاز دارد.

ب.ن