کارزار مقابله با کرونا در دشت اربیل آغاز شد

دانش آموزان و معلمان مقطع دبیرستان واکسن کرونا دریافت می‌کنند
آغاز کارزار مقابله با کرونا در دشت اربیل
آغاز کارزار مقابله با کرونا در دشت اربیل

اربیل (کوردستان٢٤)- در کارزار مقابله با کرونا در دشت اربیل، دانش آموزان و معلمان مقطع دبیرستان واکسن کرونا دریافت می‌کنند.

گزارشگر کوردستان٢٤ از منطقه دشت اربیل، گزارش داد که با نظارت اتحادیه دانش آموزان کوردستان و همکاری وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، در منطقه دشت اربیل کارزار مقابله با کرونا آغاز شد.

در این کارزار از دانش آموزان و معلمان مقطع دبیرستان، تست ویروس کرونا گرفته می‌شود و واکسن کرونا دریافت خواهند کرد.

در منطقه دشت اربیل، ٩ مرکز ویژه ترزیق واکسن کرونا فعال هستند که دو مرکز آن به معلمان اختصاص دارند.

در این منطقه ١٣٠ هزار دانش آموز و ٢٠ هزار معلم به امر تحصیل و تدریس اشتغال دارند و قرار است تا پایان ماه میلادی جاری، همه آنها واکسن کرونا دریافت کنند.

ب.ن