وزارت دادگستری اقلیم کوردستان واکسیناسیون کرونا را برای کارمندان و مراجعین اجباری کرد

کسانی که خود را واکسینه نکرده‌اند از ابتدای سال آینده‌ی میلادی بە ادارات وابسته به وزارت دادگستری کوردستان راه داده نمی‌شوند

اربیل (کوردستان ۲۴) - وزارت دادگستری اقلیم کوردستان ابتدای سال آینده‌ی میلادی را بەعنوان آخرین موعد دریافت واکسن کرونا برای کارمندان و مراجعین تعیین کرد.

وزارت دادگستری اعلام کرده است پس از آغاز سال ۲۰۲۲میلادی باید همه‌ی کارمندان و مراجعین ادارات وابسته به این وزارتخانه واکسن کرونا را تزریق نمایند.

بر اساس بخش‌نامه‌ای که به امضای وزیر دادگستری اقلیم کوردستان رسیده است، کارمندانی که واکسن کرونا تزریق نکرده‌اند، اجازه نخواهند یافت بر سرکار حضور یابند و مراجعین ادارات وابسته به این وزارت‌خانه هم باید واکسن کرونا را دریافت کرده باشند.

/ا.م