با احتساب ١،٣٣٦ مورد جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان به ٣٨٩،٩٠١ نفر رسید

شمار بهبود یافتگان ٣٧٣،٩٥٩ نفر اعلام شد
آزمایشگاه تشخیص کرونا در اقلیم کوردستان
آزمایشگاه تشخیص کرونا در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- با شناسایی ١،٣٣٦ مورد جدید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان، به ٣٨٩،٩٠١ نفر افزایش یافت و شمار بهبود یافتگان ٣٧٣،٩٥٩ نفر اعلام شد.

وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، در اطلاعیه‌ شماره ٦٩١ خود، آمار ٢٤ ساعت گذشته‌ کرونا در اقلیم کوردستان را به شرح زیر اعلام کرد:

شمار مبتلایان: ١،٣٣٦ نفر

شمار بهبود یافتگان: ١٢٨ نفر

شمار جانباختگان: ٣ نفر

به این ترتیب، آمار تا کنونی کرونا در اقلیم کوردستان عبارت است از:

شمار مبتلایان: ٣٨٩،٩٠١ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٣٧٣،٩٥٩ نفر

شمار مبتلایان بستری شده: ٨،٧٧٦ نفر

شمار جانباختگان: ٧،١٦٦ نفر

ب.ن