١،١٢٢ نفر دیگر در اقلیم کوردستان به کرونا مبتلا شدند

شمار بهبود یافتگان ٣٧٥،٤٥٣ نفر اعلام شد
آزمایشگاه تشخیص کرونا در اقلیم کوردستان
آزمایشگاه تشخیص کرونا در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- با شناسایی ١،١٢٢ مورد جدید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان، به ٣٩٧،٥٥٠ نفر افزایش یافت و شمار بهبود یافتگان ٣٧٥،٤٥٣ نفر اعلام شد.

وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، در اطلاعیه‌ شماره ٦٩٧ خود، آمار ٢٤ ساعت گذشته‌ کرونا در اقلیم کوردستان را به شرح زیر اعلام کرد:

شمار مبتلایان: ١،١٢٢ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٢٤٠ نفر

شمار جانباختگان: ٣ نفر

به این ترتیب، آمار تا کنونی کرونا در اقلیم کوردستان عبارت است از:

شمار مبتلایان: ٣٩٧،٥٥٠ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٣٧٥،٤٥٣ نفر

شمار مبتلایان بستری شده: ١٤،٩١٠ نفر

شمار جانباختگان: ٧،١٨٧ نفر

ب.ن