با احتساب ١،٤٩٧ مورد جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان به ٤٠٠،٦٢٨ نفر رسید

شمار بهبود یافتگان ٣٧٦،٤٧٤ نفر اعلام شد
مرکز درمان بیماران مبتلا به کرونا در اقلیم کوردستان
مرکز درمان بیماران مبتلا به کرونا در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- با شناسایی ١،٤٩٧ مورد جدید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان، به ٤٠٠،٦٢٨ نفر افزایش یافت و شمار بهبود یافتگان ٣٧٦،٤٧٤ نفر اعلام شد.

وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، در اطلاعیه‌ شماره ٦٩٩ خود، آمار ٢٤ ساعت گذشته‌ کرونا در اقلیم کوردستان را به شرح زیر اعلام کرد:

شمار مبتلایان: ١،٤٩٧ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٥٣٦ نفر

شمار جانباختگان: ٣ نفر

به این ترتیب، آمار تا کنونی کرونا در اقلیم کوردستان عبارت است از:

شمار مبتلایان: ٤٠٠،٦٢٨ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٣٧٦،٤٧٤ نفر

شمار مبتلایان بستری شده: ١٦،٩٦١ نفر

شمار جانباختگان: ٧،١٩٣ نفر

ب.ن