فرماندهان بلند پایه نیروی پیشمرگ و ارتش عراق در کرکوک دیدار کردند

بر تشدید تدابیر امنیتی در خط تماس تاکید شد
عکس؛آرشیو
عکس؛آرشیو

اربیل (کوردستان٢٤)- فرماندهان بلند پایه نیروی پیشمرگ کوردستان و ارتش عراق، بر تشدید تدابیر امنیتی در خط تماس تاکید کردند.

عبدالخالق طلعت، نماینده اقلیم کوردستان در اتاق عملیات مشترک عراق، دربارە نشست امروز فرماندهان بلند پایه نیروی پیشمرگ کوردستان و ارتش عراق کە در کرکوک برگزار شد، به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت:" اتفاقات اخیر زندان ‌غویران در حسکه و اوضاع امنیتی قبل از تشکیل دولت جدید عراق، ایجاب می‌کند که در خط تماس میان نیروی پیشمرگ و ارتش عراق، برای جلوگیری از افزایش تحرکات داعش تدابیر امنیتی تشدید شوند و در نشست این موضوع بررسی شد".

وی افزود که خط تماس میان نیروی پیشمرگ کوردستان و ارتش عراق، از کرکوک تا خانقین، هم برای اقلیم کوردستان و هم برای عراق از اهمیت ویژه‌ای برخودار است.

نماینده اقلیم کوردستان در اتاق عملیات مشترک عراق، یادآور شد که خلاء امنیتی موجود در خط تماس میان نیروی پیشمرگ و ارتش عراق بدون هماهنگی با نیروی پیشمرگ برطرف نمی‌شود و هماهنگی‌‌های انجام شده برای طرفین بسیار اثربخش است.

وی همچنین تاکید نمود با ادامه هماهنگی‌ها می‌توان تمام مناطقی را که در معرض خطر تهاجم داعش هستند، کنترل کرد.

ب.ن