با احتساب ٨٥٧ مورد جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان به ٤١٥،١٥٨ نفر رسید

شمار بهبود یافتگان ٣٩٠،٠٧٤ نفر اعلام شد
مرکز درمان بیماران مبتلا به کرونا در اقلیم کوردستان
مرکز درمان بیماران مبتلا به کرونا در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- با شناسایی ٨٥٧ مورد جدید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان، به ٤١٥،١٥٨ نفر افزایش یافت و شمار بهبود یافتگان ٣٩٠،٠٧٤ نفر اعلام شد.

وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، در اطلاعیه‌ شماره ٧١١ خود، آمار ٢٤ ساعت گذشته‌ کرونا در اقلیم کوردستان را به شرح زیر اعلام کرد:

شمار مبتلایان: ٨٥٧ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٨٩٨ نفر

شمار جانباختگان: ٤ نفر

به این ترتیب، آمار تا کنونی کرونا در اقلیم کوردستان عبارت است از:

شمار مبتلایان: ٤١٥،١٥٨ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٣٩٠،٠٧٤ نفر

شمار مبتلایان بستری شده: ١٧،٨٢٨ نفر

شمار جانباختگان: ٧،٢٥٦ نفر

ب.ن