پایان موفقیت آمیز عملیات مشترک نیروی پیشمرگ و ارتش عراق اعلام شد

برای پاکسازی کوهستان قره‌چوغ از عناصر داعش
عملیات مشترک پاکسازی کوهستان قره‌چوغ از عناصر داعش
عملیات مشترک پاکسازی کوهستان قره‌چوغ از عناصر داعش

اربیل (کوردستان٢٤)- وزارت پیشمرگ اقلیم کوردستان، عملیات مشترک با ارتش عراق برای پاکسازی داعش را موفقیت آمیز اعلام کرد.

وزارت پیشمرگ اقلیم کوردستان در اطلاعیه‌ای پایان مرحله اول عملیات مشترک نیروی پیشمرگ و ارتش عراق برای پاکسازی مناطق سرگران و شمال و شرق کوهستان قره‌چوغ از عناصر داعش را اعلام کرد.

بر پایه اطلاعیه در این عملیات تیپ‌های ٢،١٠،١٤،١٨ پیاده نیروی پیشمرگ و نیروهای پیشگام فرماندهی عملیات نینوا و فرماندهی عملیات کرکوک یکدیگر را همراهی کرده‌اند و پیروزی عملیات را اعلام نموده‌اند.

0
1
2
3

 

ب.ن