١ مثقال طلای ٢٤ عیار برابر است با ٤٣٣،٠٠٠ دینار عراقی

١٠٠ دلار آمریکایی برابر است با ١٤٨،٠٥٠ دینار عراقی
نمایشگاه جواهرات در اربیل
نمایشگاه جواهرات در اربیل

اربیل (کوردستان٢٤)- نرخ امروز ارز و طلا در بازارهای اقلیم کوردستان.

نرخ امروز ارز:

١٠٠ دلار آمریکایی: ١٤٨،٠٥٠ دینار عراقی

١٠٠ یورو: ١٦٩،٠٠٠ دینار عراقی

١٠٠ پوند بریتانیا: ٢٠٠،٠٠٠ دینار عراقی

١٠٠ لیره‌ ترکی: ١١،٠٠٠ دینار عراقی

١٠٠ هزار تومان ایرانی: ٥،٧٠٠ دینار عراقی

١ دینار اردنی: ٢،٠١٤ دینار عراقی

نرخ امروز طلا :

١ مثقال طلای ٢٤ عیار: ٤٣٣،٠٠٠ دینار عراقی

١ مثقال طلای ٢١ عیار: ٣٨٢،٠٠٠ دینار عراقی

١ مثقال طلای ١٨ عیار: ٣٢٥،٠٠٠ دینار عراقی

ب.ن