با احتساب ٢٧٩ مورد جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان به ٤٣٤،١٨٣ نفر رسید

شمار بهبود یافتگان ٤٢١،٤٢٦ نفر اعلام شد
مرکز تست کرونا در اقلیم کوردستان
مرکز تست کرونا در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- با شناسایی ٢٧٩ مورد جدید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان، به ٤٣٤،١٨٣ نفر افزایش یافت و شمار بهبود یافتگان ٤٢١،٤٢٦ نفر اعلام شد.

وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، در اطلاعیه‌ شماره ٧٤١ خود، آمار ٢٤ ساعت گذشته‌ کرونا در اقلیم کوردستان را به شرح زیر اعلام کرد:

شمار مبتلایان: ٢٧٩ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٥٧٥ نفر

شمار جانباختگان: ٢ نفر

به این ترتیب، آمار تا کنونی کرونا در اقلیم کوردستان عبارت است از:

شمار مبتلایان: ٤٣٤،١٨٣ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٤٢١،٤٢٦ نفر

شمار مبتلایان بستری شده: ٥،٣٥٨ نفر

شمار جانباختگان: ٧،٣٩٩ نفر

ب.ن