از این پس سفر به اقلیم کوردستان نیاز به تست کرونا ندارد

تنها در دست داشتن کارت واکسن کافی است
فرودگاه بین‌المللی اربیل
فرودگاه بین‌المللی اربیل

اربیل (کوردستان٢٤)- وزارت بهداشت اقلیم کوردستان شرایط جدید سفر به اقلیم را اعلام کرد.

وزارت بهداشت اقلیم کوردستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که گردشگران دارای کارت واکسن برای سفر به اقلیم کوردستان تنها با در دست داشتن کارت واکسن قادر به سفر به اقلیم خواهند بود و نیازی به تست کرونا نخواهند داشت.

در اطلاعیه وزارت بهداشت اقلیم کوردستان تاکید شده که شروط جدید در همه فرودگا‌ه‌های اقلیم و گذرگاه‌های زمینی نیز در پیش گرفته می‌شوند.

ب.ن