رژیم اسد اموال بازداشت شدگان را مصادره کرده است

رژیم سوریه اموال اکثر بازداشت شدگان از قبیل خانه، زمین، محل کار و خودرو را مصادره کرده که ارزش تقریبی آنان به حداقل یک میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار می‌رسد.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه
بشار اسد رئیس جمهور سوریه

اربیل (کوردستان ٢٤) - انجمن زندانیان و ناپدید‌شدگان زندان صیدنایا (ADMSP) سوریه مدعی شد که رژیم بشار اسد صدها هزار غیرنظامی را که در جنگ داخلی در سوریه بازداشت شده بودند شکنجه کرده و دارایی‌هایی به ارزش حداقل یک میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار متعلق به آنان را مصادره کرده است.

این انجمن که در ترکیه مستقر است با صدها سوری که قبلا توسط نیروهای رژیم اسد بازداشت شده بودند مصاحبه و گزارشی با عنوان "توقیف همه اموال: مصادره اموال بازداشت شدگان در سوریه" تهیه کرده است.

در این گزارش اعلام شده که رژیم سوریه اموال اکثر بازداشت شدگان از قبیل خانه، زمین، محل کار و خودرو را مصادره کرده که ارزش تقریبی آنان به حداقل یک میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار می‌رسد.

یکی از غیرنظامیان به نام محمد کفر از ادلب که اظهاراتش در این گزارش آمده با بیان اینکه سال ٢٠١١ توسط نیروهای رژیم بازداشت و به مدت ٩ سال در زندان‌های رژیم باقی مانده، افزود: آنها همه چیز را از من گرفتند. وقتی به خانه آمدم بعد از آزادی دیدم کارگاهم مصادره شده است. برای خانواده‌ام نیز مالیات و جریمه‌هایی سنگین وضع کردند. توصیف این احساسات برای من آسان نیست.

وی با تاکید بر اینکه سال‌ها تحت شکنجه‌های مختلف قرار گرفته، تصریح کرد: من و خانواده‌ام در حال حاضر در اردوگاه‌هایی در شمال کشور در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنیم.