بنیاد خیریه بارزانی در مدت یک سال ١٠٤ پروژه خیرخواهانه اجرا کرده است

"٣٢ میلیارد و ٧٥٢ میلیون دینار برای امور خیریه هزینه شده است"
آمار فعالیت‌های بنیاد خیریه بارزانی در سال ٢٠٢١
آمار فعالیت‌های بنیاد خیریه بارزانی در سال ٢٠٢١

اربیل (کوردستان٢٤)- بنیاد خیریه بارزانی، آمار فعالیت‌های سال ٢٠٢١ خود را اعلام کرد.

موسی احمد، مدیر بنیاد خیریه بارزانی، با شرکت در گفتگوی خبری شبکه کوردستان٢٤ آمار فعالیت‌های بنیاد خیریه بارزانی در سال ٢٠٢١ میلادی را اعلام کرد.

آقای موسی احمد، اظهار داشت که در آن مدت ١٠٤ پروژه و ٤ هزار و ٣١١ فعالیت خیرخواهانه داشته‌اند که ١٦٠ هزار و ٦١٩ خانوار را پوشش داده است.

وی افزود که بیش از ٣٢ میلیارد و ٧٥٢ میلیون دینار برای امور خیریه هزینه شده و بیش از ٤ میلیون ٣٠٠ هزار آواره، یک میلیون ١٠٠ هزار پناهنده، ٨٠١ هزار و ٧٣٩ نیازمند بومی و ٤٣ هزار و ٧٥٠ نیازمند خارجی از فعالیت‌های خیرخواهانه بنیاد خیریه بارزانی بهره‌همند شده‌اند.

بنیاد خیریه بارزانی یک سازمان غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است که در سال ٢٠٠٥ میلادی در پایتخت اقلیم کوردستان تاسیس شده و مسرور بارزانی، رئیس هیئت موسس آن است.

ب.ن