مسرور بارزانی: متوجه سناریوهای منطقه‌ای هستیم و می‌دانیم کدام طرف سناریوها را طراحی می‌کند

"اقلیم کوردستان خواستار خلع قدرت بغداد نیست"
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- نخست وزیر اقلیم کوردستان تاکید کرد که اقلیم کوردستان خواستار خلع قدرت از بغداد یا ایجاد تغییر در مرزها نیست.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز چهارشنبه ٣١ فروردین ١٤٠٠، در مؤسسه سلطنتی روابط بین‌المللی (چتم هاوس) در لندن به ایراد سخنرانی پرداخت.

آ‌قای بارزانی با اشاره به اینکه اقلیم کوردستان در خاورمیانه واقع شده و حوادث خاورمیانه به سراسر جهان مربوط هستند، جنگ داعش، مهاجرت و استبداد حاکم بر این منطقه را مورد توجه قرار داد و با نظر به مشکلات تاریخی اظهار داشت که فقر، بیدادی، نابرابری و فساد گسترش یافته، پایه‌های بی‌ثباتی در منطقه هستند.

ایشان تلاش‌های مداوم قدرت‌های منطقه‌‌ای و بین‌المللی برای سلطه بر عراق را از دیرباز تا کنون مد نظر قرار داده و آن را عامل کنار گذاشتن منافع عمومی از سوی نیروهای سیاسی و دلیل ناموفق بودن امر ملت سازی در عراق دانست.

همچنین تاثیرات چنین وضعیتی را بر روابط میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق بررسی نموده و تاکید کرد که توافقات انجام شده چنانچه لازم است اجرا نمی‌شوند، به طوریکه هنوز پرداخت بودجه اقلیم کوردستان با مشکل مواجه است و این مانع رشد و توسعه شده است.

نخست وزیر اقلیم کوردستان، احکام اخیر دادگاه فدرال عراق درباره قراردهای نفتی اقلیم کوردستان را کاملا سیاسی دانست و خاطرنشان کرد که متوجه سناریوهای منطقه‌ای هستند و می‌دانند کدام طرف سناریوها را طراحی می‌کند.

مسرور بارزانی دولت عراق را دولتی توصیف کرد که استقلال کامل ندارد و از همه عراقی‌ها خواست شجاعانه برای شناسایی و حل مشکلات خود اقدام کنند و با ایجاد اعتماد در راستای حاکمیت مستقل و رشد کشور تلاش نمایند.

ایشان یادآور شد که مردم عراق به رغم دارا بودن ذخایر و درآمد نفتی بسیار هنوز از حقوق اولیه خود برخوردار نیستند و بایستی همه نیروها به ویژه در مناطقی که قربانی تهاجمات داعش شدند، مدیریت امور خود را در دست بگیرند.

آقای بارزانی با اشاره به اینکه در عراق هنوز اقلیت‌ها با مشکل بی‌اعتمادی دست و پنجه نرم می‌کنند و بایستی همچنان به فکر ایجاد اعتماد بود، تاکید کرد که اقلیم کوردستان خواستار خلع قدرت از بغداد یا ایجاد تغییر در مرزها نیست، بلکه با مرکزگرایی موافق نیست.

نخست وزیر اقلیم کوردستان متذکر شد که اگر نظام فدرالی در عراق پیاده می‌شد، اکنون درگیر چنین مشکلاتی نبود. همچنین عدم اجرای قانون اساسی را عامل وضعیت کنونی این کشور دانست و توافق میان شیعه، سنی و کورد برای یافتن راه حل را امری ضروری قلمداد کرد.

0
1

ب.ن