هلال احمر امارات به ١٠ هزار آواره ساکن اقلیم کوردستان کمک می‌کند

با همکاری بنیاد خیریه بارزانی
کمک هلال احمر امارات به ١٠ هزار آواره ساکن اقلیم کوردستان
کمک هلال احمر امارات به ١٠ هزار آواره ساکن اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- کارزار خیرخواهانه هلال احمر امارات متحده عربی با همکاری بنیاد خیریه بارزانی، هزاران خانواده آواره و پناهنده ساکن اقلیم کوردستان را پوشش می‌دهد.

هلال احمر امارات متحده عربی با همکاری بنیاد خیریه بارزانی، کارزار کمک به آوارگان عراقی و پناهندگان سوری ساکن اقلیم کوردستان را آغاز کرد.

این کارزار از روز یکشنبه ٤ اردیبهشت آغاز شده و ١٠ هزار خانواده آواره و پناهنده ساکن اردوگاه‌های اقلیم را پوشش می‌دهد.

احمد الظاهری، سرکنسول امارات در اربیل، در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت:" با همکاری بنیاد خیریه بارزانی، در مرحله اول سه هزار خانواده در اردوگاه‌های حسن شام و خازر را تحت پوشس قرار دادیم و تا پایان ماه مبارک رمضان به کارزار ادامه می‌دهیم".

وی افزود که کمک‌های ارائه شده، سبد غذایی، لباس و زکات فطره را در بر می‌گیرند.

الظاهری گفت:" این کارزار بخشی از تلاش‌های دولت امارات برای کمک به آوارگان ساکن اقلیم کوردستان است".

سرکنسول امارات همچنین از دولت اقلیم کوردستان برای پناه دادن به آوارگان عراقی و تامین تمام نیازهای آنها قدردانی کرد.

هلال احمر امارات، سال گذشته نیز هزاران واکسن کرونا را برای آوارگان ساکن اقلیم کوردستان ارسال کرد و با همکاری بنیاد خیریه بارزانی ١٥ هزرا دوز واکسن سینوفارم برای اقشار آسیب پذیر تامین نمود.

ب.ن