نایب رئیس پارلمان از رئیس دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در اقلیم کوردستان استقبال کرد

بر اهمیت برگزاری انتخابات آتی پارلمان در موعد مقرر تاکید نمود
استقبال نایب رئیس پارلمان از رئیس دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا
استقبال نایب رئیس پارلمان از رئیس دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا

اربیل (کوردستان٢٤)- نایب رئیس پارلمان کوردستان در دیدار با رئیس دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در اقلیم کوردستان، بر اهمیت برگزاری انتخابات آتی پارلمان در موعد مقرر تاکید نمود.

هیمن هورامی، نایب رئیس پارلمان کوردستان، از ماری پارت، رئیس دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در اقلیم کوردستان، استقبال کرد.

در این دیدار انتخابات آتی پارلمان کوردستان و آخرین تحولات سیاسی اقلیم  و عراق بررسی شدند.

درباره انتخابات آتی پارلمان کوردستان، هورامی بر اهمیت برگزاری انتخابات در موعد مقرر و حفظ روند دموکراتیک در اقلیم تاکید نمود.

نایب رئیس پارلمان افزود که نباید امور پارلمان به دلیل تنش‌های سیاسی متوقف شود و لازم است که پارلمان از درگیری‌های سیاسی دور بماند.

وی همچنین با اشاره به تنوع اقلیت‌های قومی و مذهبی در اقلیم یادآور شد که بایستی این "تنوع زیبا" در پارلمان نیز بازتاب یابد و سهم و حقوق اقلیت‌‌ها در پارلمان رعایت شود.

هورامی خواستار حمایت اتحادیه اروپا از انتخابات آتی پارلمان اقلیم و مشارکت در امر نظارت بر آن شد.

زمان برگزاری انتخابات آتی پارلمان کوردستان ١ اکتبر سال میلادی جاری اعلام شده است. پارت دموکرات کوردستان و احزابی که اقلیتها را نمایندگی می‌کنند، خواستار برگزاری انتخابات در موعد مقرر هستند، اما اتحادیه میهنی کوردستان و چند حزب کوچکتر خواستار به تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات هستند.

ب.ن