پادشاه امارات درگذشت

چهل روز عزای عمومی اعلام شد
خلیفه بن زائد آل نهیان، پادشاه فقید امارات متحده عربی
خلیفه بن زائد آل نهیان، پادشاه فقید امارات متحده عربی

اربیل (کوردستان٢٤)- به خاطر درگذشت پادشاه امارات به مدت ٤٠ روز در آن کشور عزای عمومی اعلام شد.

خلیفه بن زائد آل نهیان، پادشاه امارات متحده عربی، امروز جمعه ٢٣ اردیبهشت ١٤٠١ در کشور خود درگذشت.

وزارت امور پادشاهی امارات، درگذشت خلیفه بن زائد را به مردم آن کشور تسلیت گفت و پرچم امارات به احترام پادشاه فقید پایین کشیده شد.

پادشاهی امارات به خاطر درگذشت پادشاه، مدت ٤٠ روز عزای عمومی اعلام کرد و دوایر و نهادهای رسمی آن کشور، به مدت سه روز تعطیل اعلام شدند.

ب.ن