جیم شولمان: خواهر خوانده شدن اربیل و نشویل روابط میان اقلیم کوردستان و آمریکا را قوی‌تر می‌سازد

"کوردها نقش مهمی در پیشبرد امور نشویل دارند و بر آینده شهر تاثیر گذار هستند"
اربیل و نشویل خواهر خوانده می‌شوند
اربیل و نشویل خواهر خوانده می‌شوند

اربیل (کوردستان٢٤)- معاون شهردار نشویل تاکید کرد که خواهر خوانده شدن اربیل و نشویل روابط میان اقلیم کوردستان و آمریکا را قوی‌تر می‌سازد.

جیم شولمان، معاون شهردار نشویل، درباره دیدار خود با هیئت استانداری اربیل که چند روزی‌ست طی یک سفر رسمی وارد ایالات متحده شده‌اند، به کوردستان٢٤ گفت که موضوع خواهر خوانده شدن اربیل و نشویل را بررسی کرده‌اند و چنین امری روابط میان اقلیم کوردستان و آمریکا را قوی‌تر می‌سازد.

وی افزود که در نشست با هیئت استانداری اربیل، اطلاعات بسیاری درباره پایتخت اقلیم کوردستان کسب کرده‌اند و موضوع مدیریت شهرهای بزرگ را نیز بررسی نموده‌اند.

معاون شهردار نشویل، با اشاره به اینکه شمار زیادی از شهروندان آن شهر کورد هستند و رابطه خوبی با آنها دارند، تاکید کرد که کوردها نقش مهمی در پیشبرد امور نشویل دارند و بر آینده شهر نیز تاثیر گذار هستند.

پیشنهاد خواهرخوانده شدن اربیل و نشویل در سال ٢٠٢٠ از راب والر، سرکنسول آمریکا در اقلیم کوردستان مطرح شد و استاندار وقت اربیل از آن استقبال کرد.

ب.ن