به فرمان مسرور بارزانی کمال محمد به عنوان سرپرست وزارت منابع طبیعی تعیین شد

امروز رسما وظایف خود را آغاز کرد
آغاز به کار کمال محمد به عنوان سرپرست وزارت منابع طبیعی
آغاز به کار کمال محمد به عنوان سرپرست وزارت منابع طبیعی

اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر برق اقلیم کوردستان به عنوان سرپرست وزارت منابع طبیعی نیز آغاز به کار کرد.

امروز یکشنبه، به فرمان مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کوردستان، کمال محمد صالح، وزیر برق اقلیم کوردستان به عنوان سرپرست وزارت منابع طبیعی نیز تعیین شد.

کمال محمد صالح، پس از استعفای کمال اتروشی، وزیر سابق منابع طبیعی به دلیل ابتلا به بیماری، امروز رسما وظایف خود را آغاز کرد.

آغاز به کار کمال محمد، طی مراسمی با حضور امید صباح، رئیس دیوان هیئت وزرا انجام شد.

نخست وزیر اقلیم کوردستان، پنجشنبه گذشته استعفای کمال اتروشی، وزیر سابق منابع طبیعی را به دلیل ابتلا به بیماری پذیرفت.

ب.ن