ریبر احمد: اختلاف جریان‌های شیعه مانع اصلی بر سر راه تشیکل دولت است

عدم توافق جریان‌های شیعی مانع اصلی بر سر راه تشیکل دولت جدید می‌باشد و عراق را دچار بن‌بست سیاسی کرده است.

اربیل (کوردستان ٢٤) - ریبر احمد وزیر داخلی اقلیم کوردستان اظهار داشت که پست ریاست جمهوری عراق سد راه تشیکل دولت جدید نیست و تاکید کرد این روند بد دلیل اختلاف در صفوف شیعیان به تعویق افتاده است.

ریبر احمد کاندید پارت دمکرات کوردستان برای احراز پست ریاست جمهوری عراق، روز دوشنبه ١٦ خرداد (٦ ژوئن) به خبرنگاران گفت: عدم توافق جریان‌های شیعی مانع اصلی بر سر راه تشیکل دولت جدید می‌باشد و عراق را دچار بن‌بست سیاسی کرده است.

وی با اشاره به نتایج "مثبت" نشست‌های اخیر پارت دمکرات کوردستان و اتحادیه میهنی کوردستان، اظهار داشت "تاکنون در این نشست‌ها در مورد پست ریاست جمهوری عراق گفتگو نشده و پارت دمکرات کوردستان همچنان بر تصدی بر این پست تاکید دارد."

حدود هشت ماه از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق می گذرد، اما تاکنون جریان‌های سیاسی عراقی موفق به تشکیل دولت نشده‌اند. جریان صدر و چارچوب هماهنگی شیعه بر سر پست نخست‌وزیری و دولت اکثریت ملی اختلاف دارند. اتحادیه میهنی کوردستان و دمکرات کوردستان نیز بر سر پست ریاست جمهوری به توافق نرسیده‌اند.