واردات دام بدون انجام آزمایش به اقلیم کوردستان ممنوع است

به منظور پیشگیری از شیوع تب کریمه کنگو
عکس؛ آرشیو
عکس؛ آرشیو

اربیل (کوردستان٢٤)- انجام آزمایش دقیق برای دام وارداتی در گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌های اقلیم کوردستان اجباری شد.

وزارت کشاورزی و منابع آبی اقلیم کوردستان، در اطلاعیه‌ای مقررات پیشگیری از شیوع تب کریمه کنگو را اعلام کرد و خواستار پایبندی جهات مربوطه به آن شد.

وزارت کشاورزی اعلام کرده که انجام آزمایش دقیق برای دام وارداتی در گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌های اقلیم اجباری است.

همچنین تاکید نموده که در صورت عدم اطمینان از سلامت دام وارداتی اجازه ورود آنها داده نمی‌شود.

در اطلاعیه آمده است که خرید و فروش دام نیز بایستی تحت نظر جهات مربوطه بوده و خرید و فروش غیر رسمی دام ممنوع اعلام شده است.  
روز گذشته وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اولین مورد فوت در اثر ابتلا به تب کریمه کنگو، در اقلیم کوردستان به ثبت رسیده است.

ب.ن