به دنبال اقدامات صدر بغداد متشنج شد

چارچوب هماهنگی شیعه تصمیم به برگزاری نشست اضطراری گرفت
اقدامات صدر تشنج در بغداد را به دنبال آورد
اقدامات صدر تشنج در بغداد را به دنبال آورد

اربیل (کوردستان٢٤)- پس از اقدامات رهبر جریان صدر، اوضاع بغداد متشنج گزارش شده است.

پس از آنکه مقتدی صدر، رهبر جریان صدر از فراکسیون این جریان در مجلس نمایندگان عراق خواست که "در راه نجات میهن از سرنوشت نامعلوم"، از عضویت مجلس استعفا دهند و استعفای آنها از سوی رئیس مجلس پذیرفته شد. به فرمان صدر کلیه نهادهای جریان متبوع نیز بسته شدند.

به دنبال این اقدامات نیروهای چارچوب هماهنگی شیعه تصمیم به برگزاری نشست اضطراری گرفته و گزارش‌ها حاکی از آنند که اوضاع بغداد متشنج است.

تشدید اختلافات میان نیروهای سیاسی عراق برای تشکیل دولت جدید این کشور پس از برگزاری انتخابات اکتبر گذشته، فرایند سیاسی در این کشور با انسداد مواجه کرده است.

ب.ن