شاخوان عبدالله: اوضاع عراق بسیار وخیم است

احتمال برپایی تظاهرات در بغداد و استان‌های جنوبی عراق
شاخوان عبدالله معاون رئیس مجلس نمایندگان عراق
شاخوان عبدالله معاون رئیس مجلس نمایندگان عراق

اربیل (کوردستان ٢٤) – شاخوان عبدالله معاون رئیس مجلس نمایندگان عراق با اشاره به کناره‌گیری جریان صدر از روند سیاسی، اوضاع سیاسی عراق را "بسیار وخیم" خواند و اظهار داشت: احتمال تظاهرات سراسری دور از انتظار نیست.

شاخوان عبدالله بر این باورست که کناره‌گیری جریان صدر و بستن تمام دفاتر سیاسی و هیئت سیاسی این جریان بنا بە فرمان مقتدی صدر، نشانه‌ای از تغییر و تحولات دیگر در عراق می‌باشد.

وی با اشاره به اظهار نظرها و سخنان برخی از منابع به خبرنگار کوردستان ٢٤ گفت: اوضاع عراق بسیار وخیم است و احتمال دارد عراق دچار بی‌ثباتی شود و در بغداد و استان‌های جنوبی عراق تظاهرات سراسری برپا شود.

بنا به درخواست مقتدی صدر رهبر جریان صدر ٧٣ عضو این جریان از مجلس نمایندگان عراق استعفاء دادند
بنا به درخواست مقتدی صدر رهبر جریان صدر ٧٣ عضو این جریان از مجلس نمایندگان عراق استعفاء دادند

میدان سیاسی عراق در پی استعفاء ٧٣ عضو فراکسیون صدر از مجلس نمایندگان و همچنین استعفاء جعفر صدر نامزد ائتلاف نجات وطن برای احراز پست نخست وزیری عراق، متشنج شده است.

پس از گذشت حدود هشت ماه از انتخابات مجلس نمایندگان عراق، تاکنون جریان‌های سیاسی این کشور بر سر تشکیل دولت جدید عراق به توافق نرسیده‌اند و اکنون با تصمیمات اخیر رهبر جریان صدر، بن‌بست سیاسی در عراق با چالشی جدید روبرو شده است.

ائتلاف نجات وطن (حدود ١٨٠ کرسی از ٣٢٩ کرسی) متشکل از جریان صدر، پارت دمکرات کوردستان و سنی‌ها، بر تشکیل دولت اکثریت ملی تاکید دارند. ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعه (٨٣ کرسی از ٣٢٩ کرسی مجلس) مورد حمایت جمهوری ایران با خواست ائتلاف نجات میهن موافق نیست و آنان بر تشکیل دولت توافقی تاکید می‌کنند.

بنا به قانون اساسی عراق، نخست‌وزیر که مسئول معرفی کابینه جدید می‌باشد، از سوی بزرگترین فراکسیون مجلس برای احراز این پست معرفی می‌شود. یکی از موانع اصلی تشکیل دولت، تعریف قانون اساسی از "بزرگترین فراکسیون" می‌باشد؛ آیا منظور جریانی است که بیشترین شمار کرسی‌ها را در بدست آورده یا فراکسیونی است که پس از ورد بە مجلس و ائتلاف با جریان‌های دیگر، بیشترین کرسی‌ها را در تصاحب خواهد داشت.

مانع دیگر، کمرنگـتر شدن هژمونی ایران در عراق پس از روی کار آمدن دولت اکثریت ملی می‌باشد. همچنین آینده حشد شعبی و رهبران مورد حمایت ایران و بالاخص اختلافات عمیق میان نوری مالکی و مقتدی صدر، از عوامل دیگر بن‌بست سیاسی عراق و وخیمتر شدن اوضاع سیاسی در این کشور می‌باشد.