مقتدی صدر: با "مفسدان" در انتخابات آینده هم شرکت نمی‌کنم

صدر تصمیم گرفته است به روند سیاسی عراق باز نگردد

اربیل(کوردستان ۲۴)- به گزارش منابع خبری عراق،  مقتدی صدر رهبر جریان صدر در جلسه با نمایندگان مستعفی این جریان گفته که از استعفا و کناره‌گیری از روند سیاسی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

مقتدی صدر، ضمن تشکر از نمایندگان مستعفی مجلس نمایندگان عراق  گفت که آنها را دعوت کرده تا بگوید تصمیم گرفته از روند سیاسی عراق خارج شود تا با "مفسدان" به هیچ نحوی شریک نباشد.

صدر گفت که می‌خواهد به آنان بگوید که در مرحله‌ی آینده در انتخابات هم با "مفسدان" شرکت نخواهد کرد و تأکید کرد کە "اگر آنها مشارکت کنند من مشارکت نخواهم کرد و این عهد من با خدا و ملت است".

صدر افزود که اگر مفسدان به یاری خدا از میان رفتند "شما نمایندگان و نامزدهای ما خواهید بود و آماده‌باشید و پراکنده نشوید و منتظر بمانید و خود را به لحاظ عقیدتی و سیاسی و حقوقی تقویت کنید و به ارتباطتان با ملت و من ادامه بدهید".

مقتدی صدر دو روز پیش پس از ٨ ماه تلاش برای تشکیل دولت جدید عراق ناگهان به نمایندگان طرفدار خود دستور استعفا از نمایندگی در مجلس نمایندگان داد. محمد حلبوسی رئیس مجلس عراق نیز استعفای همزمان ۷۳ نماینده‌ی این جریان را پذیرفت.

/ا.م