هیئت بلند‌پایه‌ی نظامی عراق مورد استقبال ریبر احمد وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان قرار گرفت

قرار است این هیئت با مقامات عالی‌رتبه‌ی سیاسی و نظامی اقلیم کوردستان دیدار نماید

اربیل (کوردستان ۲۴)- عبدالخالق طلعت، نماینده‌ی اقلیم کوردستان در فرماندهی عملیات مشترک عراق، روز یک‌شنبه ٢٩ خرداد ۱۴۰۱ به کوردستان۲۴ گفت که امروز هیئت مشترکی از وزارتخانه‌های کشور، دفاع و فرماندهی عملیات مشترک عراق در فرودگاه اربیل مورد استقبال قرار گرفت.

ریبر احمد وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان در فرودگاه بین‌المللی اربیل از این هیئت استقبال کرد.

قراست اعضای این هیئت امروز در اربیل با مقامات عالی‌رتبه‌ی اقلیم کوردستان و مسئولان عالی‌رتبه‌ی نظامی دیدار نمایند.

هیئت نظامی عراق در فرودگاه بین‌المللی بغداد

 

/ا.م