پلیس مبارزه با مواد مخدر ٢٣ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه را کشف و ضبط کرد

یک نفر نیز دراین‌ارتباط دستگیر و به مراجع قضائی تحویل داده شده است

اربیل (کوردستان ۲۴)- پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سلیمانیه، چهارشنبه شب، اول تیرماه ۱۴۰۱، ٢٣ کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند.

پلیس مبارزه با مواد مخدر سلیمانیە در اطلاعیه‌ای از کشف و ضبط ٢٣ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.

بر اساس این گزارش، متهم دستگیرشده این محموله‌ی مواد مخدر را از خارج از اقلیم کوردستان وارد کرده و قصد داشته آن را به اربیل منتقل کند.

متهم و مواد کشف‌شده به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

/ا.م